Corporate

Individual

TR

"Welcome to the 
World's First Temperament Center"

Mizmer Individual Counselling

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Koçluk Nedir ?

Profesyonel koçluk, kişinin potansiyelini tam anlamıyla keşfedip hedefleri doğrultusunda kullanmasına ve kişinin mevcut durumunu hedeflediği duruma taşımasına yardımcı olur. Bu anlamda sadece bugünü değil geleceği de şekillendirir. Koçluk hizmetinde koçluk mesleğine özgü teknikler kullanıldığından danışmanlık ve mentörlükten farklıdır. Koçluk sürecinde  öneri verilmez, kişi adına kararlar alınmaz bununla birlikte kullanılan tekniklerle müşterilerin kendilerine en uygun cevapları ve yolları bulmalarını sağlanır.

Profesyonel koçlar; uluslararası standartlarda eğitim alarak donanımını tamamlayan, deneyim ve birikimleri ile müşteriye vizyon çizen, kurumun büyümesi noktasında sorumluluk alarak performans artıran kişilerdir. Müşteri ile potansiyel ve farkındalık geliştirme, özel ilişkiler, sağlıklı iletişim, kariyer-başarı, sağlıklı yaşam dengesi gibi konularda birebir çalışırlar.

Kurumsal Koçluk

 • Yönetici koçluğu: Kurumsal etkinliğin artırılması ile net hedefler belirlenirken bunlara ulaşmak için tasarlanmış bir dizi dinamik iş birliğini kapsar.
 • Kurumsal koçluk: Kurumsal farkındalık kazandırarak istenen hedeflere ulaşma ve kurumun bir bütün olarak gelişmesi noktasında strateji oluşturmayı hedefler.
 • Takım koçluğu: Farklı özellik ve tecrübeye sahip bireyleri bir araya getirip, üretken sinerji yaratmayı hedefler ve takım üyelerinin katılımı ve uyumunun artırılması noktasında maksimum fayda sağlar. Amacımız kurumsal başarıdır.
 • Performans koçluğu: Problem çözme yetenekleri, koçluk becerileri, kişilerarası ilişki kurma düzeyleri, değişimi yönetme yetenekleri, örgüt içi açık ve yapıcı iletişim kurma kabiliyetlerini artırır. Takımın davranışlarını ve motivasyonunu etkileyen süreçlerin değiştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Başarı koçluğu: Hedefler doğrultusunda hızlı harekete geçerek potansiyelini artırmayı hedefler. Genellemeler, yargılar, çevresel faktörler, odaklanma yetersizliği, düşük motivasyon, yanlış inançlar ve yanlış biçimlendirme gibi negatif durumları da pozitife çevirme noktasında yardımcı olur.
 • Satış koçluğu: Satış ve pazarlama kanallarının çağın gerekleriyle orantılı olarak geliştirilmesini, satış ve pazarlama aracılığıyla yürütülen projelerin, satış ekibi ve satış noktalarındaki değişimler ve müşteri ilişkileri yönetimi ile desteklenmesini amaçlar.
 • Lider-yönetici geliştirme koçluğu: Liderlik ve yönetimsel beceriler, zaman yönetimi, ekip yönetimi, adaptasyon süreci yönetimi konularda destek olur.
 • Motivasyon koçluğu: Çalışanların iyi çalışmasını destelemek üzere isteklendirme verimli çalıştıkları takdirde mutlu, başarılı ve huzurlu olacaklarına inandırırken, kurumlar arası rekabeti de artırır.

Kimler Yararlanır ?

Kurumsal Koçluk Hizmetlerinden; firmalar, proje ekipleri, oryantasyon ve adaptasyon sürecindeki çalışanlar, terfi – pozisyon değişimi dönemindeki yöneticiler, girişimci ekipler vb.

Bireysel Koçluk Hizmetlerinden; özel ilişkiler, sağlıklı iletişim, kariyer-başarı, performans ve motivasyon artırma, sağlıklı yaşam dengesi vb. konularda gelişim sağlamak isteyen kişiler.

Nasıl Çalışıyoruz ?

 • Uluslararası düzeyde kabul görmüş modelimiz, Dokuz Tip Mizaç Modeli ile mizaç tipinizin analizi
 • İhtiyaç ve istekler doğrultusunda süreç yönetimi
 • Talep ve ihtiyaca uygun mentörlük ve bireysel danışmanlık hizmeti
 • Takım koçluğunda grup, bireysel koçluklarda birebir seans uygulaması

WE ARE HAPPY TO ANSWER YOUR QUESTIONS