Corporate

Individual

TR

"Welcome to the 
World's First Temperament Center"

Mizmer Individual Counselling

Bireysel Koçluk

Bireysel Koçluk

Koçluk Nedir ?

Profesyonel koçluk, kişinin potansiyelini tam anlamıyla keşfedip hedefleri doğrultusunda kullanmasına ve kişinin mevcut durumunu hedeflediği duruma taşımasına yardımcı olur. Bu anlamda sadece bugünü değil geleceği de şekillendirir. Koçluk hizmetinde koçluk mesleğine özgü teknikler kullanıldığından danışmanlık ve mentörlükten farklıdır. Koçluk sürecinde  öneri verilmez, kişi adına kararlar alınmaz bununla birlikte kullanılan tekniklerle müşterilerin kendilerine en uygun cevapları ve yolları bulmalarını sağlanır.

Profesyonel koçlar; uluslararası standartlarda eğitim alarak donanımını tamamlayan, deneyim ve birikimleri ile müşteriye vizyon çizen, kurumun büyümesi noktasında sorumluluk alarak performans artıran kişilerdir. Müşteri ile potansiyel ve farkındalık geliştirme, özel ilişkiler, sağlıklı iletişim, kariyer-başarı, sağlıklı yaşam dengesi gibi konularda birebir çalışırlar.

Bireysel Koçluk

 • Yaşam koçluğu: Danışanının farkındalığını geliştirmeyi, çözüm üretmeyi ve davranış değişikliği oluşturmayı amaçlar. Böylece kişiye hayatını daha iyi yönetme becerisi kazandırılır.
 • Kariyer koçluğu: İş hayatında kişinin beklediği performans ve kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlarken, işi sevme -sevdiği işi yapma dengesini oluşturur.
 • Girişimci koçluğu: Yeni iş kurma, işini markalaştırma veya kurumsallaştırma noktasında girişimcinin yolculuğunda profesyonel destek sağlanır.
 • Yönetici koçluğu: Karar verme, eyleme geçme, özel ve profesyonel yaşam arasında dengeyi sağlama konularında destek olurken çözüm odaklılığı artırır.
 • İlişki ve iletişim koçluğu: İş ve özel ilişkilerde güçlü ve gelişmeye açık yönleri ortaya koyarak açık, dengeli, sağlıklı iletişim kurulmasını sağlar.
 • Performans koçluğu: Hayatın her alanında kişisel verimliliğini artırarak, kişinin gücünün farkında olmasını hedefler. Böylece kişi pozitif bir yaklaşım geliştirirken, problemleri çözerek sınırlarının ötesine geçebilir.
 • Satış koçluğu: Kişisel satış performansının artırılması noktasında yardımcı olurken, doğru satış yöntemi ile kişinin problem çözme, yaratıcılık, pratik düşünme, net ve kararlı olma konusundaki yetkinliklerini de artırır.
 • Başarı koçluğu: Akademik, sosyal ve eğitim alanındaki başarıların artmasını amaçlanırken, verimli ve etkili çalışma metotları belirlenir.
 • Lider koçluğu: Liderlik ve yüksek yönetici olma noktasında stratejiler geliştirilme süreci yapılanırken, vizyoner bir bakış açısıyla stratejik, analitik, bilimsel düşünme becerisi ile üretimi ve motivasyonu artırır.
 • Motivasyon koçluğu: Bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve kendi kendine de uygulayabileceği teknikleri yaşamının bir parçası haline getirmeyi hedefler.
 • Sanatçı koçluğu: Hedefe giden yolda “yol haritası” oluşturma, yetenek, beceri ve güçlü yönleri gözden geçirilerek sanat hayatında başarılı olma ve hayalleri hedeflere dönüştürme noktasında stratejiler belirlenir.
 • Sporcu koçluğu: Takım oyuncularına bir hayat felsefesi aşılarken, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarı için sistemli, zamana bağlı ve çok yönlü bir çalışma sunar. Başarı ya da başarısızlığın sadece matematiksel yönünü değil, sporcunun başarı ya da başarısızlığa götüren etkenleri de görebilmesini sağlar.
 • Online koçluk: Zaman ve mesafe anlamında avantaj sağlayan ve teknolojinin imkanlarının kullanıldığı bu yöntemle süreç boyunca kişi, gelişimini de gözlemleyebilir.

Kimler Yararlanır ?

Kurumsal Koçluk Hizmetlerinden; firmalar, proje ekipleri, oryantasyon ve adaptasyon sürecindeki çalışanlar, terfi – pozisyon değişimi dönemindeki yöneticiler, girişimci ekipler vb.

Bireysel Koçluk Hizmetlerinden; özel ilişkiler, sağlıklı iletişim, kariyer-başarı, performans ve motivasyon artırma, sağlıklı yaşam dengesi vb. konularda gelişim sağlamak isteyen kişiler.

 

Nasıl Çalışıyoruz ?

 • Uluslararası düzeyde kabul görmüş modelimiz, Dokuz Tip Mizaç Modeli ile mizaç tipinizin analizi
 • İhtiyaç ve istekler doğrultusunda süreç yönetimi
 • Talep ve ihtiyaca uygun mentörlük ve bireysel danışmanlık hizmeti
 • Takım koçluğunda grup, bireysel koçluklarda birebir seans uygulaması

WE ARE HAPPY TO ANSWER YOUR QUESTIONS