Corporate

Individual

TR

"Welcome to the 
World's First Temperament Center"

Mizmer Individual Counselling

Cinsel Terapiler

Cinsel Terapiler

Mizmer'de bireylerin “tam ve bütün” olmalarının önündeki en büyük engellerden biri olan cinsel sorunları yalnızca “fiziksel cinsellik” açısından değil, bireylerin “hem fiziksel hem duygusal hem de düşünsel ihtiyaçlarını” göz önünde bulunduran bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sayede danışmanlık süresince cinsel problemlerini çözmenin yanı sıra birbirlerini daha yakından tanımaları, birbirinin hem fiziksel, hem duygusal hem de düşünsel ihtiyaçlarına karşılık verebilen uyumlu bir birey olmaları amaçlanmaktadır.

Bizler cinsel terapiler hizmetlerimizle bireylerin birbirlerini fiziksel, zihinsel ve duygusal yapılarıyla tanımalarını, keşfetmelerini ve anlamalarını sağlıyoruz. Bu sayede bireylerin birbirlerini bütünüyle tatmin ettiği, mutlu, kaliteli ve uzun ömürlü birliktelikler kurmalarını amaçlıyoruz.

- MİZMER
 

WE ARE HAPPY TO ANSWER YOUR QUESTIONS