Mizmer Bireysel Danışmanlık

HAKKIMIZDA

Bireysel Danışmanlık | Hakkımızda

Biz Kimiz?

Mizmer (Mizaç Merkezleri), insanı temel alan ve insan davranışlarının doğasındaki sistematiği milli bir modelle bilim literatürüne kazandıran ve geliştirdiği know-how birikimini eğitim, insan kaynakları ve danışmanlık alanlarında geliştirdiği dijital uygulamalarla hizmete sunan araştırma-geliştirme ve uygulama Merkezleridir.

Mizmer, “yönetim ve insan kaynakları alanında”; Mizaç Temelli Liyakat Esaslı İnsan Kaynakları Modeli (MİTELİK), eğitim alanında; Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı ( MİTERYA) bireysel danışmanlık alanında Mizaç Temelli Danışmanlık Modeli (MİTEDAN) model ve uygulamalarıyla bireylerin ve kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan inovatif çözüm paketleri sunmaktadır.

Ortak Amacımız

"İnsana Değer" sloganıyla yola çıkan Mizmer, sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle; çocuk, genç, yetişkin ve ailelerin “uyumlu, dengeli, başarılı, mutlu ve kaliteli” bir yaşam sürmesine destek olarak "sağlıklı birey, aile ve toplum" gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.


Kurucularımız

 

Uzm.Dr.Enver Demirel YILMAZ

Özgeçmiş

İnsana Değer...

Vizyonumuz

Türkiye’de ilk kez bütüncül bir psikoloji, pedagoji ve eğitim desteği vermeyi mümkün kılan Mizmer'in ve Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı eğitim ve danışmanlık uygulamalarının, ülke genelinde ve uluslararası arenada araştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile birlikte geleceğin "bireye özgü eğitim ve danışmanlık merkezleri" haline gelmesini sağlamaktır.

Misyonumuz

* Türkiye ve Dünya’da insanların psikolojik sağlıklarını koruma, güçlendirme ve iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık uygulamalarına Dokuz Tip Mizaç Modeli temelinde yeni bir bakış açısı getirme
* Bireyin gelişimine çok boyutlu bakmaya aracılık eden farklı disiplinlerin buluşma noktası olma
* Bireyin, özel, sosyal, eğitim ve iş yaşamındaki kişisel gelişim ve ilişkilerini, yazılım ve yapay zekâ uygulamaları ile modelleyerek farklı sektörler için uzmanların kullanımına sunma
* Bireyin yaşamına " kişisel, akademik ve kariyer gelişimi" kapsamında, ona özgü bir sistem ile rehberlik etme
* Yaşam dinamiklerini medeniyetin köklerinden beslenerek gelecekte insanın insana derman olacağı toplumsal mirasa dönüştürme

Dokuz Tip Mizaç Modeli Nedir?

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), insan davranışlarının kökenini anlamaya odaklanan ve bireysel farklılıkların merkezine mizaç kavramını yerleştiren bir modeldir. Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre her insan, dokuz farklı mizaç tipinden biri ile dünyaya gelir. Dokuz mizaç tipinin hepsi, kendisine göre bir arayış, yönelim ve motivasyona sahiptir. Doğuştan gelen mizaç yapımız, “eylem, duygu ve düşüncelerimiz” üzerinde oldukça etkilidir. Öyle ki, mizaç, hayatı nasıl algıladığımızı, olay ve durumları nasıl yorumladığımızı, iletişim kurma biçimlerimizi, karar ve yönelimlerimizi, çalışma motivasyonlarımızı ve tüm ilişkilerimizin dinamiğini belirleyen en temel etkendir.

Dokuz Tip Mizaç Modeli, her bir mizaç tipinin, doğuştan getirdiği olumlu-olumsuz özelliklerini, genel karakteristik yapılarını, rahatladıkları veya stres-baskı altında kaldıkları durumlarda davranışlarında meydana gelen değişikliklerini, mizaç tipinden gelişen doğal kişilik özellikleri ile sonradan edindiği sentetik kişilik özelliklerini, kapsamlı, tutarlı ve bütüncül bir biçimde anlatmakta ve yorumlamakta oldukça etkin bir model olma özelliğine sahiptir.

Farkımız

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) gibi, bireysel farklılıkları erken çocukluk döneminden itibaren inceleme ve geliştirmeye fırsat veren, üzerinde yaşam boyu tutarlı bir biçimde çalışmak için uygulanabilir ve etkili yöntemler sunan güçlü bir modelle çalışıyor olmamızdır. Dokuz Tip Mizaç Modeli insanın psikolojik DNA’sını oluşturan mizaç kavramını merkeze alan bir yaklaşımla mizaç, karakter ve kişilik organizasyonunu normalden psikopatolojiye bütüncül bir biçimde açıklamaktadır. Kültürel ve evrensel tanımlamaları doğasında uyumla barındıran Dokuz Tip Mizaç Modeli bilimsel alanda, insanın bireysel farklılıkları ve özgünlüğüne vurgu yapmaktadır. Uygulayıcılar için ise etkin müdahale ve yardım becerilerini hızlı kazandırması ile pratik alanda çok önemli farklara sahiptir. Ayrıca Dokuz Tip Mizaç Modeli, uygulamada mizaç temelli bir bakışla bireysel farklılıkların tespiti, gelişimin izlenmesi, gelişim krizlerinin çözümü, davranış gelişim süreçlerinin eğitim ve rehberliğe yansıtılması, aile-uzman işbirliğinin kurulması ve uygulamalara etkili yansıtılması alanlarında bütüncül bir perspektif sunmaktadır.

Ne Üretiyoruz?

MizMer; eğitim, çocuk gelişimi, rehberlik, psikoloji, psikiyatri ve insan kaynakları alanında Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) çerçevesinde bireyin mizaç, karakter ve kişilik yapısına uygun yeni bir anlayış ve yaklaşımla destek hizmetleri veren merkezlerdir. MizMer, çok boyutlu gelişim ve DTMM çerçevesinde “bireye özgü” psikoterapi, psikolojik danışmanlık, eğitsel-akademik rehberlik, kari- yer rehberliği, farklı gelişen çocuklar için yardım, insan kaynakları yönetimi alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

MizMer, çocuklara, öğrencilere, ergenlere, yetişkinlere, evli çiftlere, anne ve babalara, kurumsal firmalara ve çalışanlarına, ruh sağlığı alanı çalışanlarına, eğitim uzmanlarına ve eğitim yöneticil- erine; MizMerAkademi tarafından geliştirilen eğitim ve danışmanlık içerikleriyle nitelikli ve etkin destekler üretmektedir.

Uyum ve kişilik gelişimi temelinde bireylere DTMM modeli kapsamında ve ek bilimsel destekler kul- lanılarak çözüm odaklı yardım hizmetleri sunulmaktadır.