Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

AŞK-I MİZAÇ

Dokuz tip mizaç modelini hayatına katan herkesin ilk yaptığı çevresindekilerin ve
kendisinin mizacını tahmin etmektir. İnsan sosyal bir varlık olarak ilişkilerde kendinden
ve başkalarının davranışlarından yola çıkarak mizacının hayatındaki etkilerini daha iyi
görebilmektedir. Gelin hep birlikte çok merak edilen “farklı mizaçlardaki kişiler ilişkilerden
neler bekler” sorusuna yanıt arayalım.


Kusursuzluğu arayan mizaç tipindeki bireylerin ilişkide olduğu kişiden bekledikleri
olgun, ahlaklı ve prensip sahibi bir kişi olmasıdır. Kılık kıyafetinin düzgün olmasına özen
göstermeli, temiz ve bakımlı olmalı. Oturmasını kalkmasını bilmeli. Daima ölçülü, kibar ve
saygılı davranan, sorumlulukları konusunda hassas, çalışkan bir kişi olmalı, söz verdiğinde
mutlaka tutmalı ve haksızlık yapmamalıdır.


Duyguları hissetmeyi arayan mizaç tipindeki bireylerin ilişkide olduğu kişiden bekledikleri;
her an sevgisini göstermeli, sıcak yakın ve ilgili davranmalarıdır. Her gün yeniden ne
kadar sevildiklerini duymak, küçük süprizler yapılmasından hoşlanırlar. Girişken, sosyal ve
aktif olmanız onları etkiler.


Hayran olunacak kendilik imajı arayan mizaç tipindeki bireylerin ilişkide olduğu kişiden
bekledikleri; etrafında hayranlık uyandırması, toplum içinde ön plana çıkabilmesidir. Bu
mizaç tipindeki kişiler sınırların korunmasına, kariyer hedef ve beklentilerinin anlaşılıp
desteklenmesine ihtiyaç duyarlar. İlişkide oldukları kişinin sosyo-ekonomik statüsünü,
meslek ve eğitim durumlarını önemserler.


Duyguların anlamını arayan mizaç tipindeki bireyler ilişkilerinde tutku ve aşka önem
verirler. İçten, samimi ve duygusal paylaşımın yoğun olduğu ilişkiler yaşarlar. Duygu
durumunun fark edildiği, romantizmin dozunun yüksek olduğu ilişkiler ararlar. İlişkilerde
naif, duyarlı ve kibardırlar.

Bilginin anlamına ulaşmayı arayan mizaç tipindeki bireyler ilişkilerinde mahremiyet ve
özel alanlarına saygı duyulmasına önem verirler. İlişkilerde düşüncelerine önem verilmesi
onları ilişkiye kolayca bağlayacaktır. Duygusal beklentiler onlar için stres verici olabilir.
İlişkilerinde sade ve gösterişsiz olmayı, kendi hallerinde kabul edilmeyi önemserler. Sessiz,
sakin ortamları tercih ederler, kalabalıktan ve sosyallikten hoşlanmazlar.


Entelektüel dinginlik arayan mizaç tipindeki bireyler için ideal ilişki; karşılıklı güven
duygusunun hakim olduğu, güçlü bağların kurulduğu, destek ve dayanışmanın karşılıklı
olarak sınırsızca süreceği, bireylerin her konuda açık ve dürüst olduğu, huzur veren bir
birlikteliktir. Belirsizlikten hoşlanmayan yapıları nedeniyle yapılan planlara uyulması ilişkiyi
geliştirir.


Keşfetmenin hazzını arayan mizaç tipindeki bireyler için ideal ilişki; heyecan ve yeniliğin
hiç azalmadığı, eşlerin birbirlerini kısıtlamadan yaşamlarını mutlu, coşkulu ve keyifli
şekilde paylaştıkları birlikteliktir. İlişkilerinin hareketli yapılarını desteklemesini isterler. Gezi
ve macera planlarıyla kolayca motive olurlar. Sıkıntı verici durumlardan, engellenmekten
kaçınırlar.


Mutlak güç arayan mizaç tipindeki bireyler için ideal ilişki; açıklık, dürüstlük ve tam bir
bağlılık içinde çiftlerin birbirlerine güç ve enerji kattıkları, birbirlerinin iyi niyetinden emin
oldukları ilişkidir. Sözlerine önem verilmesi, fikirlerinin hemen sorgulanmadan uygulanması
onları ilişkiye kolayca bağlamaktadır. Müdahaleci davranışlarıyla partnerlerinin
hayatlarına müdahale etmek isteyebilirler.


Duyumsal hareketsel konfor arayan mizaç tipindeki bireyler için ideal ilişki; huzur ve
sükûnetin, kabullenme ve hoşgörünün hakim olduğu, eşlerin birbirleriyle uyum ve
bütünlük içinde olduğu, çatışma, kavga ve gerilimlerden uzak bir birlikteliktir. Sorunları
konuşmaktan hoşlanmazlar ve çatışmaktan kaçınırlar.