Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

ÇOCUĞUMLA İLGİLENİYORUM...

Çocuklarda gelişim süreci; en genel olarak fiziksel, duygusal ve bilişsel süreçler olarak üç başlık altında incelenebilir. Bu nedenle bizler çocuk gelişiminde davranışlara odaklanmanın yanı sıra o davranışın altında yer alan fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerine de odaklanırız. Fiziksel gelişim; duyumsal ihtiyaçların giderilmesinin (uyku, beslenme vb.) yanı sıra ince ve kaba motor beceri gelişimlerini (dikiş dikme, basket oynama vb.), Duygusal gelişim; olumlu/olumsuz ( sevgi, mutluluk, şefkat, korku, öfke, mutsuzluk vb.) her türlü duygunun içinde bulunduğu gelişim alanını temsil eder. Bilişsel gelişim ise; dil gelişimini de içinde barındırarak, dikkat, hafıza, analiz etme, mantıklı düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, yargılama ve muhakeme edebilme gibi süreçlerin içinde bulunduğu gelişim alanını temsil eder.

Çocuklarda gelişim süreçlerini incelerken, özellikle dikkat ettiğimiz bazı davranışlar vardır. Örneğin; çocuğun fiziksel davranış olarak; beslenme, uyku problemleri ve çocukluk çağı mastürbasyonu sergileyip sergilemediğini sorgularız. Duygusal davranış olarak; olumlu duyguları (mutluluk, neşe, sevinç vb.) yaşarken aşırıya kaçıp, kaçmadığını ve olumsuz duyguları (öfke, korku, mutsuzluk) yönetip, yönetemediğini sorgularız. Bilişsel davranış olarak; dikkat, hafıza, karar verme, yargılama ve muhakeme süreçlerinin düzeyinin yanı sıra kaygı, stres vb. durumlarının olup olmadığını sorgularız. Böylece çocuğun fiziksel, duygusal ve bilişsel davranış bütünlüğü ile ilgili bir öngörü sağlarız.  Bu bütünlüğün sağlanması, sağlıklı kişilik gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sizlere; aşağıda okulöncesi/ilkokul çağındaki çocuklarda fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimi sağlayabilmek adına kolay uygulanabilir oyun örneklerine yer vermek istedik…

a)Fiziksel Gelişim İçin

Meyve soyma,Stres Topu ile oynama, Beştaş oynama,Sek sek oynama, Dart oynama, Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Badminton, Masa Tenisi Oyunları, Nesneleri bir delik/yer/aralıklardan geçirmeye çalışma, nce ipliğe boncuk geçirme, Örgü/Dikiş öğrenme, Çadır kurma, Vida çevirme, Marangozluk vb. faaliyetler...

b)Duygusal Gelişim İçin

Kendini ifade etme, Bir kişiyle tanışma, Bir kişiyle sohbet etme, Bitki ya da hayvan sorumluluğu üstlenme, Duygu taklitleri, Duygularını ifade etme, Duyguların resmini çizme, Duyguları anlama  vb. faaliyetler…

c)Bilişsel Gelişim İçin

Dikkat oyunları(örn: masaya çeşitli eşyalar koyup, eşyaların konumunu/duruşunu değiştirme ve öğrenciden isteme), Hafıza oyunları, Bir konu okuma ve o konuyla ilgili sorulan sorulara cevap verme, Satranç oynama, Problem çözme/matematiksel işlemler, Yapboz yapma, Tabu oyunu(gördüğü kelimeleri karşıdakine anlatma)

 

Yukarıdaki oyunlar; çocuklarda fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin dengelenmesine ve geri kalan gelişim alanlarının desteklenmesine yardımcı olup, çocukların sağlıklı bir kişilik oluşturmasında fayda sağlayabilecek oyunlardır. Psikoloji alanıyla ilgilenen kişi ve ebeveynlere, çocuklarda gelişim süreçlerinde dair bir farkındalık oluşturmak amacıyla yazdığımız bu yazının, sizler için faydalı olmasını diliyoruz.