Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

ÇOCUKLARIN GELİŞİM SÜREÇLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Çocukların gelişim süreçlerinin takip edilmesi ebeveynler ve eğitimciler için oldukça önemlidir. Bu haftaki yazımızda ebeveynlerin, çocukların gelişim süreçlerini nasıl takip edebileceklerine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapmak istedik. Çocukların gelişim süreçlerinin değerlendirilmesi için yapılan test ve ölçeklerin neler olduğuna gelin birlikte bir göz atalım...

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN:

Denver Gelişim Testi: Çocukların; kişisel-sosyal gelişimleri, ince-kaba motor gelişimleri, dil gelişimleri gibi alanlardaki gelişimlerini gözlemlememize yardımcı olur. Bu test bizlere; çocukların gelişim alanlarındaki geri kaldıkları noktaları ve dengelenmesi gereken alanları gösterebilir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): Çocukların, dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri incelenir. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

MİTERYA ZİHİNSEL GELİŞİM ENVANTERİ: Yalnızca MİZMER DANIŞMANLIK MERKEZ’ lerinde uygulanan MİTERYA ZİHİNSEL GELİŞİM ENVANTERİ çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim dönemlerini inceler. Bu gelişim dönemlerindeki potansiyelleri çocukların mizaç yapılarına göre belirler. Her mizaç yapısının doğal olarak eğilimli olduğu fiziksel, duygusal ve bilişsel davranış biçimleri vardır. Dolayısıyla bu davranışları incelerken, çocukların doğuştan gelen ve değişmeyen mizaç yapılarını temel alır. Bu ölçüm sonuçlarına göre ebeveynler, çocuklarının fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim düzeylerini görebilirler. Tüm bunlara ek olarak; ebeveynlere çocuklarının gelişim sonuçlarına göre gelişimi destekleyecek etkinlik önerileri sunulur.

6-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN:

WİSC-4: Çocukların bilişsel gelişimini ölçerek, çocukların zeka düzeyini tespit etme konusunda yardımcı olur. Bizler bu testin çocuklara yapılmasını öneriyoruz. Burada amaç; çocukların bilişsel gelişim alanlarıyla ilgili ileri ve geri olduğu alanları saptayıp, çocukların bilişsel gelişimi konusunda yönlendirilmesini sağlamaktır. Önemli olan zeka düzeyi değil, çocuğun desteklenmesi gereken bilişsel gelişim alanlarıdır. Bu testler; çocuklarda dikkat eksikliği veya öğrenme güçlüğü konusuna dair önemli bilgiler sunar. Ayrıca MİZMER DANIŞMANLIK MERKEZ’ lerinde mizaç yapısı ve zeka arasındaki değerlendirmeler de yapılır. Böylece; çocuğunuzun bilişsel gelişim alanları ve mizaç yapısı arasındaki ilişkiler de göz önüne alınır ve gelişim sürecinin nasıl yapılandırılması gerektiğine dair tespit ve öneriler bir arada sunulur.

MİTERYA KİŞİLİK GELİŞİMİ ENVANTERİ: Çocukların mizaç yapıları ve yaşına uygun olarak, sahip oldukları potansiyelleri sergilemeleri, olumsuzluğa açık riskli özelliklerin dengelenmesi, kazandırılması beklenen sentetik kişilik özelliklerinin kazandırılması amacıyla geliştirilmiş envanterlerdir. Bu envanterler sayesinde ebeveynler, çocukların kişilik gelişimlerine dair çalışılması gereken konular üzerinde bilgi sahibi olurlar. MİTERYA KİŞİLİK GELİŞİMİ ENVANTERİ, MİZMER psikologlarının danışmanlık süreçlerinde kullandıkları en önemli testlerden biridir. Çocuklarda çalışılması gereken kişilik gelişim alanlarına göre, danışmanlık hizmeti verilir.

MİTERYA SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ ENVANTERİ: Çocukların mizaç ve yaşına uygun olarak, sosyal becerilerinin hangi seviyede olduğunu tespit etmek amacıyla geliştirilmiş envanterdir. Envanter uygulama sonuçlarına göre ebeveynler çocukların sosyal gelişimleri konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirler. MİTERYA SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ ENVANTERİ, MİZMER psikologlarının danışmanlık süreçlerinde kullandıkları en önemli testlerden biridir. Çocuklarda çalışılması gereken sosyal beceri gelişim alanlarına göre, danışmanlık hizmeti verilir.

MİTERYA DEĞER GELİŞİMİ ENVANTERİ: Çocukların, mizaç yapılarına ve yaşlarına uygun olarak, sahip oldukları değerlerin ölçülmesi ve kazandırılması beklenen değerlerin tespit edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen envanterdir. Envanter uygulama sonuçlarına göre ebeveynler, çocuklarının hangi değerlere sahip oldukları, hangi değerleri kazanmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirler. MİTERYA DEĞER GELİŞİMİ ENVANTERİ, MİZMER psikologlarının danışmanlık süreci içerisinde ve çocukların değer farkındalık gelişimi ve kazanımları konusunda kullandıkları en önemli testlerden biridir.

MİTERYA KÜRESEL YAŞAM BECERİLERİ ENVANTERİ: Çocukların, mizaç yapılarına ve yaşlarına uygun olarak, sahip oldukları ve onları yaşamda başarılı kılabilecek yaşam becerilerinin tespit edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen envanterdir. Envanter uygulama sonuçlarına göre ebeveynler, çocuklarının yaşamlarındaki belirli alanlarda öne çıkabilmesi ya da kendi yaşamının organizasyonunu sağlayabilmesi adına hangi becerilere sahip oldukları ve hangi yaşam becerilerini kazanmalarını gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirler. MİTERYA KÜRSESEL YAŞAM BECERİLERİ ENVANTERİ, MİZMER psikologlarının danışmanlık süreci içerisinde ve çocukların yaşamda sağlıklı, mutlu, başarılı bir kişilik gelişimi ve kazanımları konusunda kullandıkları en önemli testlerden biridir.

MİTERYA EVRENSEL YAŞAM BECERİLERİ ENVANTERİ: Çocukların, mizaç yapılarına ve yaşlarına uygun olarak, evrensellik kavramının içerdiği becerilere sahip olma potansiyellerinin tespit edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen envanterdir. Envanter uygulama sonuçlarına göre ebeveynler, çocuklarının davranış olarak evrensel yaşam becerilerini taşıyabilme adına hangi becerilere sahip oldukları konusunda, hangi evrensel yaşam becerilerini kazanmalarını gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirler.