Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

MİZACA GÖRE İLETİŞİM REHBERİ

 “Etkin iletişimde bulunabilmek için hepinizin dünyayı farklı şekilde algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle iletişimimizde rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız.” Martin Luther King

İletişimi etkin kullanabilenler, kendilerinin dünya deneyimleri ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini değiştirebilir.” Neale Donald Walsch

Eğer bir insanla anladığı bir dilde konuşursanız, bu onun aklına hitap eder. Ama eğer onunla kendi dilinde konuşursanız, bu onun kalbine kadar gider.” Nelson Mandela

İletişim kurmak günlük hayatımızın temel gerekliliklerinden biri olmasına rağmen zaman zaman söylediklerimizi karşı tarafa aktaramadığımızı, ilişki kuramadığımızı hissederiz. Pek tabii, her bireye aynı şekilde, aynı sözlerle, aynı sesle veya aynı duruşla yaklaşmak her zaman aynı sonucu vermeyecektir. İletişim kurmak için kullanılan bir yöntem her bireyle sağlıklı ve kaliteli bir ilişki doğurmayacaktır. Başka bir deyişle, her anahtar her kapıyı açmayacaktır. Öyleyse, anahtarı çöpe mi atmalıyız? Kapıyı mı suçlamalıyız? Yoksa her kapıyı açmak için farklı bir anahtar mı kullanmalıyız?

Buyurun, Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre hangi kapıyı hangi anahtar açar, birlikte bakalım…

 

Kusursuzluk Arayan Mizaç Tipi’ndeki bireylerle iletişim kurabilmenin ilk yolu onlara karşı net olmaktır. Karşılarında bilgili, tutarlı, kontrollü ve mantıklı davranan bir kişi olduğunu gördüklerinde daha rahat iletişime geçecekler ve sağlıklı ve kaliteli bir iletişim kurulması için istek duyacaklardır.

Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipi’ndeki bireylerle onlara ilgi ve sevgi ile yaklaşarak rahatça iletişim kurabilirsiniz. Her koşul ve şartta ilgi ve sevgiye önem veren bu mizaç tipindeki kişiler, onların bu ihtiyaçlarını anlayan ve karşılık veren kişilerle rahatça iletişime geçecek ve samimi ilişki kuracaklardır.

Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipi’ndeki bir birey ile iletişim kurabilmek için imajinatif davranmak önemlidir. Bu mizaç tipindeki bireylerle kurulan iletişim esnasında dış görünüşün etkileyici olması avantaj sağlar. Ayrıca, başarılarının fark ve takdir edildiğini gördüklerinde daha sağlıklı bir iletişim kuracaklardır.

Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipi’ne sahip bir bireyle iletişim kurarken onun kendine özgü duygusal dünyasını anladığınızı göstermek faydalı olacaktır. Onu dinleyen, anlayan, özgün olma çabasına saygı gösteren ve bireysel olma isteğini anlayan kişilerle daha kolay iletişim kuracaktır.

Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi’ndeki bireylere bilgiyle yaklaşmak her zaman için artı puan sağlayacaktır. Onlara ilgilendikleri konularda bilgi sahibi olduğunuzu, onların bilgilerine saygı duyduğunuzu ve bilgiye önem verdiğinizi göstermeniz onlarla kuracağınız iletişimi kolaylaştıracaktır.

Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi’ndeki bir birey güven odaklı olacağından ona yaklaşırken güven verici bir tavırda olmanız oldukça faydalıdır. Bu bağlamda; net ve tutarlı konuşmanız, özgüvenli durmanız, kendisini güvende ve emniyette hissettirmeniz ve ona yönelik tavırlarınızda belirsizliklerden kaçınmanız size güvenmesini sağlayarak aradaki iletişimi iyileştirecektir.

Keşfetmenin Hazzını Arayan Mizaç Tipi’ne sahip bireylerle sağlıklı iletişim kurmanın belki de ilk anahtarı “eğlencedir”. Kendisine neşeli ve esprili şekilde yaklaşılınca muzip tarafının desteklendiğini hissedecek ve karşısındaki kişiyle eğlenceli bir ilişki kurmak için istek duyacaktır.

Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipi’ndeki bir bireyle kurulacak iletişim onun varlığını ciddiye almakla başlarsa daha sağlıklı olacaktır. Onunla birebir konuşulmasından ve ona saygı duyulmasından hoşlanacaktır. Karşısında kendinden emin, kararlı, adaletli bir birey olduğunu hissederse daha kaliteli bir iletişim kuracaktır.

Fiziksel (Duyumsal-Hareketsel) Konfor Arayan Mizaç Tipi’ne sahip bireyler uyumlu ve sakin yapılarına uygun olarak kendisiyle çatışmaya girmeyecek, huzur ortamı yaratacak kişilerle çok daha sağlıklı iletişim kurabilirler. Onlara dingin bir tavırla yaklaşmanız ve yargılayıcı olmamanız sizinle daha rahat iletişim kurmasına yardımcı olacaktır.