Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

ÖZSAYGI

“Unutma, yıllardır kendini eleştiriyorsun ve bu hiçbir işe yaramadı. Şimdi kendini onaylamayı dene ve neler olacağını gör.” Louise L. Hay

Özsaygı

Bireyler, saygı duymak ve saygı duyulmaktan bahseder.  Bazıları çevresindekilere saygı gösterir, bazıları ise hoyratça davranışlarla o saygıyı kaybeder.  Ancak çoğu insanın ortak noktası; saygı göremedikleri zamanlarda olumsuz çeşitli duygu ve düşünceler üretmesidir.  Peki ya insanlardan beklediğimiz saygıyı kendimiz için gösterebiliyor muyuz? Özsaygı, kendimize verdiğimiz değerdir. Birey önce kendi kıymetini bilmeli kişinin kendine saygı duyması iç huzur ve mutluluğunun anahtarıdır. Önce kendimizi tanıyarak başlayacağız işe... Olumlu ve olumsuz yönlerimizi bilip onlarla barış imzalayacağız. Hep duyarız bardağın dolu tarafı mı boş tarafı mı diye? Tabi ki dolu tarafını görelim ama boş tarafını da görmemezlik etmeyelim bardağın boş tarafını da görmeye, tanımaya ve değiştirmeye çalışalım. Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre bireylerin öz saygılarının, stres hattı durumlarında zedelendiği düşünülebilir. Şimdi hep beraber bireysel farklılıklara göre öz saygının yitirilme durumlarını, Dokuz Tip Mizaç Model’ine göre inceleyelim.

Kusursuzluk Arayan Mizaç Tipi’ ndeki bireyler stres durumunda; Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipinin olumsuz özelliklerini gösterirler. Gündelik yaşama karşı ilgisi azalır ve daha boşvermiş olurlar. Kusursuzluk arayan mizaç tipi stres hattı salınımı yaşadığında, içlerine kapanıp durgunlaşırlar. Kendilerini üzgün ve kederli hissederler. Kendi dünyalarına çekilirler. Ümitsizliğe kapılırlar ve uzun süre bu süreç devam ederse öz saygılarını yitirip depresyon gibi psikolojik problemler yaşayabilirler.

Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipi’ ndeki bireyler ilişkilerinde fark edilmediklerinde sevgi, ilgi ve değer görme, ön planda gibi duygusal temellere dayanan istek ve ihtiyaçları karşılanmadığında veya göz ardı edildiklerinde, insanlardan samimi ve sıcak tavırlarının karşılığını alamadıklarında, çevresindekilerin onları dikkate almadan plan-düzenleme yaptıklarını ve yalnız kalma korkularının tetiklendiği durumlarda aşırı stres yaşarlar ve öz saygıları azalır. Stres durumunda Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipinin olumsuz özelliklerini sergilerler. Canlı, uyumlu, sıcak hassas ve merhametli tutumları kaybolur. İlişkilerinde kırıcı suçlayıcı manipülatif ve baskıcı olabilirler. Israrlı tavırları anti sosyal davranışlara öfke patlaması, ağlama-sinir krizleri ve şiddet içerikli davranışlar gibi dönüşebilir.

Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipi’ ndeki kişiler kendi kapasitelerinin üzerinde olan kişilerle rekabet ortamında kaldıkları ve başarılı olmadıkları, çevresindekilerden onay ve takdir göremedikleri, başarılı olmalarına engel olan olumsuzlukları kontrol edemedikleri durumlarda aşırı stres yaşarlar. Bunun yanı sıra onaylanmayacakları ya da küçümsenen durumları içinde bulunup rezil olduklarını düşündükleri ve bulundukları çevre tarafından küçük görüldükleri durumlarda strese girerler ve bu durum öz saygılarını yitirmesine neden olabilir. Stres durumunda Fiziksel – Konfor arayan mizaç tipinin olumsuz özelliklerini sergilerler. Kendilerini yorgun hissedip, uzun saatler uyumak isteyebilirler. Dış görünüşlerini önemsemeyebilirler. Sosyal aktiflikleri azalır; yalnız kalmak isteyip amaçsızca boş zaman geçirmek isteyebilirler. Daha sessiz ve inatçı olurlar.

Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipi’ndeki kişiler duygularını diledikleri gibi özgün bir biçimde ifade edemediklerinde yalnız kalamadıklarında ya da önemsenmediğinde ya da standart kurallara uymaya zorlandıklarında aşırı stres durumu yaşayabilir ve öz saygılarını yitirebilirler. Stres durumunda yalnız kalmaya tahammül edemezler. Kendileri bir an önce duygusal tatmine götürecek sevilip ilgi gördükleri hissettirecek yüzeysel ilişki ve arkadaşlıklara yönelirler. Eğer bu durumda istedikleri ortamı sağlayamazlarsa bu durum öz saygıları yitirmelerine sebep olabilir.

Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi’ndeki kişiler uzun süre kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olduklarında, çevreleriyle ilişki kurmaya zorlandıklarında yalnız kalamadıklarında, dikkat ve ilginin kendi üzerlerinde olduğu, sürekli göz önünde oldukları ortamlarda, sık sık bilgilerinin sorgulandığı ve önemsenmediği durumlarda, risklere rağmen hızlıca eyleme geçmeleri gerektiğinde aşırı stres yaşar ve bu stres sonucu ölçüsüz, tepkisel, dürtüsel ve savruk davranışlar sergilemesi nedeniyle kendilerine olan saygıları zedelenebilir.

Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi’ndeki kişiler güven odağı olarak gördükleri kişiler tarafından hayal kırıklığı yaşadıklarında veya güven odağı olarak gördükleri kişileri hayal kırıklığına uğrattıklarında, yeterli olmadıklarını düşündükleri bir konuda üzerlerine fazla sorumluluk yüklendiğinde, üst üste olumsuz tecrübeler ve başarısızlıklar yaşadığında kendilerine dair öz saygılarını yitirebilirler ve suçlayıcı, hırçın tutumlar takınabilirler.

Keşfetmenin Hazzını Arayan Mizaç Tipi’ndeki kişiler, yeterince enerjilerini dışarıya aktaramadıkları, sınırlandırıp engellendikleri ve kuralların dayatıldığı, çok düzenli ve monoton bir yaşama ayak uydurmak zorunda kaldıkları, fazla eleştirilip üzerlerine gidildiği, suçlandıkları problemleri çözemedikleri ve sıkıntıda kaldıklarında aşırı stres durumu yaşayabilirler. Bu durumda telaşlı, sinirli, buyurgan olabilir.

Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipi’ndeki kişiler, bulundukları ortamda çevresindekiler üzerinde güç kuramadıklarında, kendilerini aciz hissettikleri ve kendilerinin daha geri planda kaldıkları durumlarda öz saygıları zedelenebilir. Böyle durumlarda kararsız, kaygılı olup geri planda kalabilirler. Daha çekinik pasif pozisyonda kalmayı tercih ederler. Bu durumlarda dış dünya ile bağlantılarını en aza indirip güç toplamaya ihtiyaç duyarlar.

Fiziksel Konfor Arayan Mizaç Tipi’ndeki kişiler alıştıkları rutinlerinin bozulduğu, hızlı hareket etmeye zorlandıkları, dışlandıkları, uyumsuzlukla itham edildikleri, baskıcı ve huzursuz ortamlarda bulunmak zorunda kaldıkları durumlarda stres hattı salınımını yaşayabilirler. Bu durum kişilerin öz saygısının zedelemesine sebep olabilir. Böyle durumlarda kaygılı olabilirler. Normal şartlarda oldukça sakin rahat iyimser olmalarına rağmen bu durumlarda oldukça gergin kuşkucu ve güvensiz olurlar.