Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

ZENGİNLİK ELİMİZDE

Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli en özel olduğunu tartışmaya başlamışlar. Bütün renkler hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuş ve her biri diğerini küçümseyip "en özel benim’’ diye üstünlük çabasına girmiştir. Derken bir anda şimşekler çakmış ve yağmur damlacıkları gökten düşmeye başlamış. Bütün renkler neye uğradıklarını şaşırmış, korkuyla birbirlerine sarılmışlar. Renkler birlikteyken oluşturdukları ahengi farketmiş ve bir bütün halinde ne kadar güzel göründüklerini keşfetmişler. Bunun üzerine her yağmur yağdığında birleşip renk cümbüşü halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanıp insanların huzur duyacakları, umut olacakları bir kuşak haline gelmiştir. Gökkuşağını bu denli çekici ve güzel kılan şey farklı renklerin uyum içerisinde bir ahenk oluşturması değil midir? Gökkuşağında olduğu gibi her insanın da farklı bir rengi, bir mizacı (huy) vardır. Ve mizaç insanların bireysel farklılıklarını keşfedip bütünlüğü yakalamalarını sağlar. Karşımızdakinin fiziksel, duygusal ve bilişsel kendine ait ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaç dili ile bütünün farklı bir parçası olduğunu farketmeliyiz. Kişiyi ‘’sana benzerliği’’ ile değil kendi farklılığı ile değerlendirmeliyiz. İnsanların mizacından gelen farklılığı kabullenmek her farklılıkta bir umudun olduğunu keşfetmemizi sağlayacaktır. Yaşama mizaçların renginden bakalım…

Kusursuzluğu Arayan Mizaç Tipi’nin düzeni, disiplini, adaleti olmasaydı her düzen nasıl bu kadar sistematik ve adil olabilirdi,

Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipi ‘nin duygular konusundanki hassasiyeti olmasaydı kişilerin iletişimini sağlayan duygusal bağ nasıl gerçekleşirdi,

Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipi’nin başaralı olma hırsı olmasaydı yerine getirilecek sorumluluklar üzerinde kim bu kadar çalışır ve örnek olurdu,

Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipi’nin özgünlüğü ve sıradışılığı olmasaydı estetik bakış açısıyla nasıl tanışırdık,

Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi’nin objektif gözlem yapma, çok okuyup araştırması olmasaydı bilgide derinleşmeyi nasıl sağlardık,

Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi’nin tedbiri ve kontrollü güveni olmasaydı sorun oluşturabilecek riskleri nasıl öngörebilirdik,

Keşfetmenin Hazzını Araya Mizaç Tipi’nin enerjisi ve merakı olmasaydı yeni keşifler ve yaratıcı fikirlerle nasıl buluşurduk,

Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipi’nin cesareti ve liderliği olmasaydı yönetimi nasıl sağlardık,

Fiziksel Konfor Arayan Mizaç Tipi’nin sakin, çatışmadan uzak huzuru olmasaydı o dinginliği nasıl yaşardık.

Farklı renkler, farklı mizaçlar… Ve bu farklılıkların yarattığı mükemmel uyum. Kişileri tektipleştirmeden mizacıyla, doğasıyla olan uyumunu kabullenip farklılığın cümbüşüne katılmak… Yaşamda gerçek ahengi yakalamak için farklılıkların normal olduğunu kabul etmek gerekir. Çevremizdeki insanların mizacını keşfetmek sağlıklı ve doğal iletişimin ipuçlarını verir. Yaşamda mutluluğun ahenginin farklılıklardan geçtiğini unutmamak dileğiyle.