Mizmer Bireysel Danışmanlık

KİTAPLARIMIZ

Bireysel Danışmanlık | Kitaplarımız
Ebeveyn benim

Çocukların sağlıklı gelişimi için ebeveynlerin; hem kendilerinin sağlıklı bir kişilik görünümüne sahip olması hem de çocuklarının mizaç yapısını ve o yapının eğilimlerini, motivasyonlarını ve özelliklerini bilmesi gereklidir. Çocuğun ebeveynleri ile uyumlu, onlara benzeyen bir mizaç yapısı olabileceği gibi ebeveynleri ile tamamen zıt bir mizacı da olabilir. Bu gibi durumlarda ebeveynin, çocuğun mizaç yapısını tanıyıp anlayarak buna uygun bir tavır – tutum içerisinde olması aile içi çatışmaları azaltacaktır.
 

Ebeveyn benim

Biz meslek profesyonelleri olarak biliyoruz ki; bireylerin kendilerinin, partnerleri ya da eşlerinin mizaç tiplerini bilmeleri, -çok farklı özelliklere sahip olsalar bile- birbirlerinin ihtiyaçlarının dilinden anlamalarını mümkün kılabiliyor. Öyle ki partnerlerin birbirlerinin mizaç tiplerini tanımaları; aralarındaki mizaç farklılıklarının bir sorun/trajedi haline gelmesini önleyip, ilişkide “benzemezlerin ya da zıtların çekici ve heyecanlı uyumu ve mutluluğunu yakalamanın anahtarını” oluşturmanın yanı sıra birbirleriyle ilgili merak ettikleri “acaba niçin böyle davranıyor, ne hissediyor ve ne düşünüyor” gibi soruların gizemli perdesini aralamalarını sağlar.
 

Ebeveyn benim

“Her çocuk için değil de, sizin çocuğunuz için doğru olan davranış/yaklaşımın hangisi olduğunu nasıl bilebilirsiniz?” “Çocuğunuzun zaten doğuştan sahip olduğu olumlu potansiyellerini nasıl ortaya çıkarabilir, sağlıklı kişilik gelişimine nasıl destek olabilirsiniz?” “Çocuğunuza hangi değerleri mutlaka edindirmelisiniz?” “İstenmeyen davranışların önlenmesi adına nasıl bir yaklaşım sergilemelisiniz” veya “çocuğunuzun istenmeyen/ uyumsuz davranışları karşısında ne yapmalısınız?”
 

Ebeveyn benim

Son zamanlarda insan varlığına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan, dünyayla rekabet edebilecek nesiller yetiştirmeyi hedefleyen evrensel ve milli bir eğitim sistemi kurma iddiamız oldukça canlı bir biçimde dile getirilmekte. Teorik olarak insan merkezli olan bu sistem, uygulamada öğretmenleri temel alacağının müjdesini veriyor...

Ebeveyn benim

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada özellikle siyasi ve ekonomik alanlarda cereyan eden küresel sorunlar “liyakat” başlığını toplumların gündeminde en üst sıralara taşıdı. Her ne kadar toplumun her kesiminden yapılan bu ortak liyakat çağrısı ve model arayışları giderek güçleniyor olsa da talep edilen bu liyakatin tanımında henüz bir ortaklaşmaya varılabildiğini söylemek çok güç…