Mizmer Bireysel Danışmanlık

Akademik ve Davranışsal Destek

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Akademik ve Davranışsal Destek

Üstün Yetenekli Çocuklar Ve Eğitimleri
Mizmer'de üstün yetenekli olduğu belirlenen çocuklar bireysel özelliklerine göre ele alınmaktadır. Mizaç tespiti yapılarak yeteneklerini, motivasyonlarını, ilgi ve arayışlarını maksimum düzeyde nasıl kullanabilecekleri belirlenmektedir. Böylece çocuğa, ona özgü bir biçimde yaklaşılarak bütün yeteneklerini en verimli halde kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca belirlenen potansiyel yeteneklerin açığa çıkmasını engelleyen faktörler -varsa- tespit edilmekte ve bu faktörlerin ortadan kaldırılması için aileye danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Mizmer uzmanları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile ilgili yaptıkları bilimsel araştırmada, bazı mizaç tiplerinin DEHB'e daha yatkın olabileceğini ortaya koymuştur. Diğer yandan bazı mizaç tiplerindeki çocukların “hiperaktiviteye benzer özellikler sergiliyor olmaları” nedeniyle sık sık yanlış bir şekilde DEHB tanısı aldıkları ve ilaç kullanmakta oldukları bilinmektedir. Merkezimizde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite danışmanlığında öncelikle çocuğun mizaç tipi tespiti yapılmakta, yaşadığı sorunun mizacındaki olumsuz risklerden dolayı olup olmadığı anlaşılmakta ve danışmanlığının bu doğrultuda ilerlemesi sağlanmaktadır. 

Öğrenme Bozuklukları
Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Mizmer'de bu bozukluğa hem bireysel hem grup halinde danışmanlık sunulmaktadır. Aynı zamanda Mizmer uzmanları çocuğunuzun mizaç özelliklerini keşfederek öğrenme bozukluğu nedeniyle ön plana çıkamamış olan ilgi, yetenek ve motivasyonlarını da açığa çıkartmalarını sağlamaktadır.

 Bizler akademik ve davranışsal destek hizmetlerimizle çocuklarınızın hem akademik yaşamını desteklemeyi hem de davranışsal olarak gelişimlerini takip etmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte sizlere de bu gelişimin devamlılığını sağlamanız adına rehberlik ediyoruz.

- MİZMER
 

Psikiyatrik ve Nörolojik Danışmanlık hizmetlerimizin başlıca hizmet alanları;

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Yaygın gelişimsel bozukluklar; gelişimin birçok alanını etkilemekte ve süreğen işlev bozukluklarına yol açmaktadır. Mizmer'de yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar için hem bireysel hem grup destek programları bulunmaktadır. 

Konuşma Bozuklukları 
Çocuğun iletişim becerilerinin büyük bölümünü oluşturan konuşma yeteneğindeki aksaklıklar çoğu zaman hem bireysel hem de sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilmektedir. Dil ve konuşma bozuklu yaşayan çocuklarda gerekli tedbirler alınmadığı durumlarda kısa sürede sosyal ve duygusal problemler baş gösterebilmektedir. Mizmer uzmanları konuşma bozukluğu danışmanlığında hem bu problemin kaynağının anlaşılması hem de gerekli tedbir ve danışmanlığının gerçekleşebilmesini sağlamaktadır.
 

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ