Mizmer Bireysel Danışmanlık

Grup ve Atölye Çalışmaları

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Grup ve Atölye Çalışmaları

Mizaç Temelli Grup Çalışması
Mizaç temelli grup çalışması ile her çocuğun doğal kişilik özelliklerinde bulunan olumlu potansiyellerini desteklemek olumsuzluğa açık riskli yönlerini önlemek amaçlanmıştır. Bununla beraber çocuğun grup içinde, tıpkı yaşamdaki gibi kendisiyle farklı mizaç tiplerindeki çocuklarla beraber sentetik kişilik özellikleri geliştirmesine, baş etme becerilerini öğrenmesine ve öğrendiklerini tecrübe etmesine fayda sağlanmaktadır. 


Psikodrama Atölyesi
Mizaç temelli psikodrama ile her çocuğun doğal kişilik özelliklerinde bulunan olumlu potansiyellerini desteklemek olumsuzluğa açık riskli yönlerini önlemek amaçlanmaktadır. Bununla beraber çocuğun grup içinde, tıpkı yaşamdaki gibi kendisinden farklı mizaç tipindeki çocuklarla beraber sentetik kişilik özellikleri geliştirmelerine, baş etme becerilerini öğrenmelerine ve tecrübe etmelerine katkı sağlanmaktadır. 


Felsefe Atölyesi
Felsefe Atölyesiyle çocukların yaşamdaki birçok konuyla ilgili cevapları bulması değil, bir şeyi gerçekten enine boyuna merak etmesi, tartışması amaçlanmaktadır. Böylelikle "Ben Kimim? Beden Ve Akıl Nedir? Gerçek Nedir? Özgürlük Nedir? Bilgi Nedir? Güzellik Nedir? Doğru, Yanlış Nedir? İyi, Kötü Nedir? Duygu Nedir? Hayat Nedir? Başarı Nedir? Zaman Nedir?" gibi birçok soru ile ilgili sağlıklı sorgulama ve araştırma yapabilmeleri sağlanmaktadır. 


Bilim Atölyesi
Bilim Atölyesi’nde çocukların bilimsel bir tavır/tutum geliştirmesi ve bilgiyi bulma, toplama ve yararlanma sürecini deneysel olarak yaşantılaması amaçlanmaktadır. 


Sanat Atölyesi
Çocukların mizaç özelliklerini sanatın çeşitli dallarıyla geliştirmesi hedeflenen sanat atölyesi 4 bölümden oluşmaktadır: 

*Edebiyat Atölyesi: Çocukların, duygu ve düşüncelerini yazarak ifade etme yeteneklerini, kendi ilgilendikleri alanlar doğrultusunda geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

*Şiir Atölyesi : “Kelime, kavram, çağrışım” teknikleri ve “Oyunla Şiir Yazımı” teknikleriyle çocuklara şiirin oyunsal yanını keşfetmelerini, yazdıkları şiirler doğrultusunda motivasyonlarını arttırmaları hedeflenmektedir. 

*Öykü Atölyesi: Üç ayrı etkinlik ile çocuklara öykü yazabilecekleri özgür ve eğlenceli bir ortam sağlanmaktadır.

*Resim Atölyesi: Resim çizmeyi öğretmek amacıyla değil, var olan resim yeteneğini geliştirmek ve çocuğa, bu anlamda özgür ve yaratıcı bir ortam sunarak çocuğun, resim sanatını her yönüyle keşfetmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Bizler grup ve atölye çalışmalarıyla çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çok yönlü bir gelişim hizmeti sunuyoruz. Bu çok yönlü gelişim hizmeti ile birlikte yaşama farkındalık kazandırmayı, ışık tutmayı, rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

- MİZMER
 

Bilim Atölyesinin Amaçları:

Çocuklarım;

  • Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek
  • Neden-Sonuç ilişkisi kurarak, olaylar ya da olguları etraflıca kavramalarını sağlamak
  • Merak duygularını pekiştirmek
  • Fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmak
  • Çok boyutlu düşünme yeteneklerini geliştirmek
  • Yaratıcı düşünmenin gelişimine katkı sağlamak
  • Problem çözme becerilerini desteklemek
  • Etkinliklerin çok yönlülüğü ve değişebilir olması özelliğiyle, çocuklarda eğlenceli ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasını sağlamak.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ