Mizmer Bireysel Danışmanlık

İlişkilerde Mizaç Uyumu - imtizaç

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

İlişkilerde Mizaç Uyumu - imtizaç

Mizaç uyumu-imtizaç, evli ya da evli olmayan bireylerin, ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları Dokuz Tip Mizaç Modeli uzmanlarıyla birlikte ele alıp değerlendirdikleri ve yine birlikte çözüme kavuşturdukları bir danışmanlıktır. Mizaç uyumu-imtizaç yaklaşımı ile bireyler arasında yaşanan, duygusal, düşünsel ve davranışsal problemler, psikologlar tarafından kişilerin mizaç tipleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Böylelikle danışmanlığa başvuran her bir birey için “genel geçer öneriler yerine” “bireylerin mizaç tiplerine ve potansiyellerine uygun” en iyi yol haritası belirlenir.

Bizler Mizaç uyumu-imtizaç hizmetlerimizle bireyler arasında ve aile içinde yaşanan sorunlara hiç bilmediğiniz yeni bir bakış açısı sunuyoruz. Bu bakış açısı ile çatışmalarınızın çözüm noktası ile ilgili en temel kaynağın bilgisine ulaşmanızı amaçlıyoruz.

- MİZMER
 

Mizaç Uyumu - İmtizaç

Mizaç uyumu-imtizaç yaklaşımında bireyler, uzmanlarımızın yönlendirmesiyle bazen seanslara birlikte katılırken bazen de ayrı ayrı katılmaktadır. Burada amaç, bireylere gün içinde yaşadıkları sorunlar için pratik ve etkili çözümler sunmanın yanında, partnerlerin önce kendilerini ve ardından birbirlerini daha iyi anlayarak ilişkilerinde yaşadıkları problemleri “kendi potansiyel güçleriyle kalıcı bir biçimde” aşmalarını sağlamaktır.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ