Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

HAKKIMIZDA

Bireysel Danışmanlık | Hakkımızda

Biz Kimiz?

Mizmer (Mizaç Merkezleri), insanı temel alan ve insan davranışlarının doğasındaki sistematiği milli bir modelle bilim literatürüne kazandıran ve geliştirdiği know-how birikimini eğitim, insan kaynakları ve danışmanlık alanlarında geliştirdiği dijital uygulamalarla hizmete sunan araştırma-geliştirme ve uygulama Merkezleridir.

Mizmer, “yönetim ve insan kaynakları alanında”; Mizaç Temelli Liyakat Esaslı İnsan Kaynakları Modeli (MİTELİK), eğitim alanında; Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı ( MİTERYA) bireysel danışmanlık alanında Mizaç Temelli Danışmanlık Modeli (MİTEDAN) model ve uygulamalarıyla bireylerin ve kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan inovatif çözüm paketleri sunmaktadır.

Ortak Amacımız

“İnsana Değer” sloganıyla yola çıkan MİZMER; bireye özgü eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle “mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum” oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlar. MİZMER insanların; “uyumlu, dengeli, farkındalığı yüksek ve kaliteli” bir hayat sürmesine destek olmayı temel amaç edinmiştir. Dinamik bir modelle bireyin önce kendi mizaç tipini bununla beraber mizacı ekseninde şekillenen karakter ve kişilik özelliklerini, gelişim sürecinde keşfetmesini sağlamaya yardımcı olur. Eğitim, psikolojik danışmanlık, psikoloji ve psikiyatrik destek kapsamında bütüncül, bireye özgü çözümler sunar.

Kurucularımız

Uzm.Dr.Enver Demirel YILMAZ

Özgeçmiş

İnsana Değer...

MİZMER Nedir? Ne Üretir?

MİZMER; endüstri, eğitim, çocuk gelişimi, rehberlik, psikoloji ve psikiyatri alanında Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) çerçevesinde bireyin mizaç, karakter ve kişilik yapısına uygun yeni bir anlayış ve yaklaşımla destek hizmetleri veren merkezlerdir. MİZMER, çok boyutlu gelişim ve DTMM çerçevesinde "kurumlara" ve “bireye” özgü psikoterapi, psikolojik danışmanlık, eğitsel-akademik rehberlik, insan kaynakları danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme, kariyer rehberliği ve farklı gelişen çocuklar için yardım hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. 
MİZMER, yönetici ve çalışanlara, çocuklara, öğrencilere, ergenlere, yetişkinlere, evli çiftlere, anne ve babalara, ruh sağlığı alanı çalışanlarına, eğitim uzmanlarına ve eğitim yöneticilerine; MİZMER Akademi tarafından geliştirilen eğitim içerikleriyle nitelikli ve etkin destekler üretmektedir.

Misyonumuz

Dokuz Tip Mizaç Modeli üzerinden anne karnından itibaren bireylerin gelişimlerini ve sorunlarını belirlemek, sorun yaşadıklarında destek olmak, psikolojik-bilişsel-gelişimsel-sosyal sağlığının korunması adına çalışmalar yapmak, eğitim yaşamı boyunca karşılaşılan güçlüklerde rehberlik etmek, bireylerin, çiftlerin ve ailelerin daha mutlu yaşam için hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, iş dünyasında yönetici ve çalışanların bireysel farklılıklarını temel alarak etkin çözümler sunmak ve tüm bu destek çalışmalarını bilimsel şekilde gerçekleştirmektir.
 

Vizyonumuz

Eğitim, gelişim, psikoloji, psikolojik danışmanlık alanları gelişmelerin sürekli olduğu alanlardır. Bizler bilimsel gelişmelerin ışığında sürekli yenilenerek kaliteli ve etkili hizmet vermeyi, bilimsel gelişmelere araştırmalarla destek olmayı amaçlamaktayız. Bu nedenle MİZMER ekibi olarak Dokuz Tip Mizaç Modeli üzerinden yapılandırdığımız eğitim ve uygulamalarımızı Türkiye’nin tüm illerinde ve yurt dışında birçok ülkede insanlara ulaştırmak temel vizyonumuzdur.
 

mizmer
mizmer
mizmer
mizmer
mizmer
mizmer