Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Boşanma ve Boşanma Sürecinde Danışmanlık

Evlilik kararı ile çiftlerin hayatında önemli bir değişim dönemi başlar. ‘Bir ömür boyu EVET!’ diyerek heyecanla çıkılan bu yolda zaman zaman çiçekli bahçelerden geçer, zaman zaman tümsekler, engebeler ile karşılaşır, zaman zaman ise dik yokuşları tırmanmak zorunda kalabilirler.

Bu yolculuk boyunca çiftlerin yaşadığı sıkıntı ve sorunlar birbirinden farklılık gösterir. Boşanma aşamasına gelene kadar geçen süreçte, ilmek ilmek örerek oluşturulan bir ‘aile’ düzeni vardır ve her ailenin yapısı kendisine özgüdür. Bu nedenle aynı ifadelerle anlatılan sorunlar (Örneğin; ‘Anlaşamıyoruz’), birbirinden farklı anlamlar taşır. Kimisi eşinin ‘gerçek yüzünün’ evlendikten sonra ortaya çıktığını düşünür; kimisi eşine karşı eski heyecanını bulamadığını… Bazıları eşinin anlayışsızlığından yana dertlidir; bazıları ise yaşanılanları katlanılamaz bulur. İletişim kaynaklı sorunlar, bireysel ya da çift olarak stresle başa çıkmada yetersiz kalma, eşin ailesi ile olan ilişkileri düzenleyememe, cinsel sorunlar, çocuk odaklı sorunlar ve daha nicesi…

Gittikçe ağırlaşan sorunlar karşısında bazı çiftler bir uzmana başvurmak yerine –çok zor da olsa- kendi başlarına çözüm bulmaya çabalarlar. Oysa çözülmüş gibi görünüp de aslında çözülemeyen her sorun ilişkide maalesef olumsuz bir iz bırakır. Bu süreçte çiftler karşılıklı olarak fazla zorlanabilir, sonunda ise “tükenebilir” ve “bitti” diyebilirler.

İşte tam da bu noktada durup bir kez daha düşünmek gerekir. Çünkü ‘bitmek’ kelimesi yalnızca ‘sona ermek’ anlamına gelmez; aynı zamanda ‘ortaya çıkıp yetişmek’ anlamına da gelir. Sizin ölmüş dediğiniz topraktan yeni bir fidan ‘bitebilir.’

Aile kurumunun kutsallığına güvenen biz Dokuz Tip Mizaç Modeli uzmanlarının öncelikli hedefi çiftleri “bir arada” görmektir. Çünkü uzun yıllara dayalı çalışmalarımız ve deneyimlerimiz gösterdi ki; çiftlerin çözümsüz olarak gördüğü zorlayıcı sorunlar bile mizaç temelli terapide ‘kendini ve diğerini doğru ve gerçekçi bir biçimde tanıma sayesinde ’ tahmin edilenden çok daha kolay bir biçimde çözülebilir. Zira eşlerin davranış, duygu ve düşünce biçimini belirleyen mizaç tipini tanımak, ilişkide bu zamana kadar “anlam veremedikleri, çatıştıkları, anlaşamadıkları noktaların kaynağını gösterebilir. Böylece bir zamanlar “birlikte bir aile kurmaya karar vermiş” olan eşler olarak bu süreçte ‘kaybettikleri’ her ne varsa doğru yere bakarak “onu” yeniden bulmaları mümkün olabilir. Bu süreçte ilişkilerini güçlü ve zayıf yönleriyle yeniden ele alabilir, boşanma öncesi-esnasında verdikleri kararı daha sağlıklı değerlendirebilirler

Diğer yandan Dokuz Tip Mizaç Modeli uzmanları yaşamın gerçekleri üzerinden hareket ettiği için, “son bulmuş bir ilişkinin” varlığını da görür ve reddetmez. Boşanma süreci ve boşanma sonrasında sizlerin bu zorlu ve karmaşık ‘geçiş dönemi’ni sağlıklı bir şekilde yaşantılamanızı, kendinize dair farkındalığınızı arttırarak sağlıklı temellerde yaşantınızı idame ettirmenizi önemsiyor ve hedefliyoruz.

Boşanma ve Boşanma Sürecinde Danışmanlık

Daha detaylı bilgi ve randevu almak için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz:

İSTANBUL MİZMER TEL: 0532 624 92 66

ANKARA MİZMER TEL: 0532 061 47 17