Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Çalışan Anne - Babalar İçin Uygulamalı Eğitimler ve Seminerler

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Çalışan Anne - Babalar İçin Uygulamalı Eğitimler ve Seminerler

Çalışanların verimliliği ve performansları özel yaşamlarından ayrılamaz. MİZMER insanın ruhsal ve fiziksel olarak bir bütün olarak ele alınması gerektiği görüşündedir. Dolayısıyla çalışanların aileleri, iletişimleri, problemleri bu noktada sadece bireysel olarak ayrı ele alınmamalıdır. Amacımız; çalışanların çocukları, anneleri, babaları vb. kişilerle ilişkilerinin gelişmesini sağlamak, problemleri çözüme ulaştırmak ve bu konularla ilgili farkındalık kazandırmaktır. Bu eğitim ve seminerler, mizaç özelliklerinden dolayı farklı yaşantılanan ebeveynliğin, sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesine destek olmak amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim ve seminerlerde teorik ve pratik bilgilere bir arada yer verilmektedir.

 

Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde geliştirdiği MİZAÇ TEMELLİ LİYAKAT MODELİ (MİTELİK) ile kurumlara insan kaynakları alanında özgün ve bilimsel çözümler sunar. Alanında uzman ekibiyle Mizmer; hesap verebilirlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik, nitelikli olma, sektör için örnek teşkil etme ölçütlerine bağlı kalarak, verim sağlayıcı, gerçek mutluluk üretmeye odaklanan, çalışma yaşamı kadar bireylerin aile ve çocuk eko sistemini destekleyen, psikolojik-sosyal gelişimi ilkesel olarak bütüncül anlayışla ele alan iş modeliyle kurumlara özel çözümler sunar.

-MİZMER

Eğitim Programlarımız

Nefes çalışmaları, gevşeme egzersizleri, role-play çalışmaları gibi etkinliklerin olduğu eğitim ve seminerlerimizden bazıları şunlardır;

  • Psikiyatrik Rahatsızlıkları Olan Çocuklarla İletişim
  • Filial Terapi; Oyunla Öğreniyorum
  • Sağlıklı İletişim ve Davranış Yönetimi
  • Çocuklarda Sağlıklı Karakter ve Kişilik Gelişimi
  • Çocuğumu Tanıyor Muyum?

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ