Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Eğitim, Seminer ve Danışmanlık Hizmetleri

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Eğitim, Seminer ve Danışmanlık Hizmetleri

Modern eğitim anlayışı, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına; bireysel farklılıkları tespit edebilen ve öğrencileri, yöneticilerin, öğretmenlerin kısacası okul ve eğitim hayatına katkısı olan herkesin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabilen danışmanlık ve eğitim uygulamalarının önemi üzerinde durmaktadır. DTMM‘ye dayalı olarak geliştirdiğimiz; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç kavramını temel alarak, bireysel farklılıklara göre eğitim ve danışmanlık vermeyi olanaklı kılmaktadır. Rehber öğretmenler, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarına verilen bu eğitim yaşamlarındaki motivasyon, arayış, eğilim ve sahip oldukları olumlu/olumsuz potansiyellerini keşfetmelerini sağlamaktadır.

Eğitim alanında Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Eğitim Kurumlarına, Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde hazırlanan Mizaç Temelli Eğitim Uygulamalarıyla; eğitim kalitesin artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru tespit edebilecek bir bakış açısı sunmaktadır. Bununla birlikte eğitim kurumlarında çalışan her bir personelin pozisyonuna uygun yerleştirilmesi ve performans kalitesi için pratik bilgiler sunmasıyla kurumların üst düzey eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürmesine destek sağlamaktadır.

-MİZMER

Mizaç Tiplerinin Özellikleri

Mizaç tiplerinin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinerek zihinlerinde sağlam bir teorik çerçeve oturtmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin/Danışanların davranış, duygu ve düşünce özelliklerini bütüncül, doğru ve tutarlı bir biçimde tespit etmelerini sağlar. En doğru ve etkili iletişim biçimini zaman kaybetmeden belirlemelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin/danışanların temel psikolojik ihtiyaçlarına uygun bir rehberlik haritası çıkartmalarına yardımcı olmaktadır.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ