Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Kurum Analizi Uygulamaları

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Kurum Analizi Uygulamaları

MİTELİK'te işe alma süreci kurum çalışanlarını ve yöneticilerini geliştirme açısından bütünleşmeyi destekleyen bir araç olarak da kullanılmaktadır. MİTELİK, söz konusu bütünleşmeci anlayış, verimliliğin artması, çok sayıda işe alımın hızlıca yapılabilmesi, iş başvurusu yapanların hızlı geri bildirimler alabilmesi açısından önem taşımaktadır. MİTELİK'te geleneksel İK yaklaşımlarından farklı olarak yalnızca CV’de ve mülakatta dikkate alınan teknik beceriler incelenmemektedir. Adayın tutkusu, dayanıklılığı, uygulamacılığı, girişimciliği, yenilikçiliği ve akıl yürütme becerileri de istihdamın ana etkenleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra çoklu değerlendiriciler fiilen adayın reel ve potansiyel özelliklerini uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirerek isabet oranını yükseltmektedir. Çalışanlar istihdam edilirken birey olarak ele alınmanın ötesinde, çalışacağı takımın bağlamı içinde de değerlendirilmektedir. Bu suretle istihdam işlemi yalnızca bir bireyin işe alınması olarak değil, aynı zamanda kurumun ekosistemine uygun bir ekip üyesinin katılımı olarak da düşünülmektedir. Herbir Pozisyonun Biricikleştirilmesi; MİTELİK, kurumların ilan ettiği genel geçer pozisyon ifadeleri (orta kademe yönetici, satış temsilcisi, finans müdürü) yerine, her bir pozisyonun kurumun mizacına ve ihtiyacına göre biricikleştirilmesini öngörmektedir. Bu amaçla pozisyonlar yetkinlik temelli (competencybased) beceri setleriyle mizaç tiplerini içeren bir matris üzerinde kavramsal olarak biricikleştirilmektedir.

Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde geliştirdiği MİZAÇ TEMELLİ LİYAKAT MODELİ (MİTELİK) ile kurumlara insan kaynakları alanında özgün ve bilimsel çözümler sunar. Alanında uzman ekibiyle Mizmer; hesap verebilirlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik, nitelikli olma, sektör için örnek teşkil etme ölçütlerine bağlı kalarak, verim sağlayıcı, gerçek mutluluk üretmeye odaklanan, çalışma yaşamı kadar bireylerin aile ve çocuk eko sistemini destekleyen, psikolojik-sosyal gelişimi ilkesel olarak bütüncül anlayışla ele alan iş modeliyle kurumlara özel çözümler sunar.

- MİZMER

Kod Analizi Önemlidir

Kod analizi önemlidir! Zira bir kurumun kültürü, işin kişiyi olumlu veya olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Örneğin kimi zaman işe yeni başlayan çalışanlar bir kurumun olumsuz atmosferine hemen uyum sağlamakta ve tercih edilmelerine yol açan özellikleri sergileyememektedir. Dolayısıyla kurumun/işin çalışana ve çalışanın kuruma olacak olası etkileri karşılıklı olarak ele alınması gereken faktörlerdir.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ