Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık Ve Eğitim Programları

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Kurumsal Danışmanlık Ve Eğitim Programları

Kişiye özel eğitim gereksinimi, insandan sonuçlara değil de sonuçlardan insana ulaşmayı hedefleyen kurumların zayıf olduğu noktalardan biridir. Bu bakış açısına sahip kurumlarda elde edilmek istenen sonuçlar belirlenmekte ve bu sonuçları ortaya çıkartmak adına toplu eğitimler yapılmaktadır. Ancak topluluktaki tüm bireyler birbiriyle aynı özelliklere sahip olmadığından dolayı istenen sonuçlar her zaman elde edilememektedir. MİTELİK'te ise her bireye özel gereksinim profili çıkartılabilmekte; benzer gereksinimler duyan kişilere özel grup çalışmaları yapılmaktadır. İzleme değerlendirme çalışmaları sonucunda ihtiyaç duyulursa, bireylere veya gruplara yönelik eğitim hizmetleri yeniden yapılandırılmaktadır. Böylece bir büyüteç mekanizmasıyla kurumsal ve bireysel yönelimler dengelenerek sağlıklı bir döngü oluşturulmaktadır. Bu kapsamda yönetici ve çalışanların motivasyonunu ve iş performansını artıracak, insan ilişkilerini kuvvetlendirecek, kuramsal bağlılığı güçlendirecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde geliştirdiği MİZAÇ TEMELLİ LİYAKAT MODELİ (MİTELİK) ile kurumlara insan kaynakları alanında özgün ve bilimsel çözümler sunar. Alanında uzman ekibiyle Mizmer; hesap verebilirlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik, nitelikli olma, sektör için örnek teşkil etme ölçütlerine bağlı kalarak, verim sağlayıcı, gerçek mutluluk üretmeye odaklanan, çalışma yaşamı kadar bireylerin aile ve çocuk eko sistemini destekleyen, psikolojik-sosyal gelişimi ilkesel olarak bütüncül anlayışla ele alan iş modeliyle kurumlara özel çözümler sunar.

-MİZMER

Eğitim Programlarımız

  • "Kendine Dönüş"; İnsan Yapısı ve Dokuz Tip Mizaç Modeli Eğitimi
  • "Zihnin Çarkları"; Yapısal Merkez ve İşlevsel Bölümler Eğitimi
  • Nasıl Bir Kaynaksın?; Mizaç Tipleri Eğitimi
  • "İşte Biz O Gün Tükeneceğiz"; Tükenmişlikle Mücadele Eğitimi
  • Gizli Eğilimlerimiz Ben Biz Hepimiz; "Kişilik Yönelimleri ve Nesne İlişkileri Eğitimi"
  • "Bilinç Dışı Tuzaklarımız" Psikolojik Parazit ve Hijyenik Ortam Eğitimi"
  • "İlişkilerde İhtiyaçların Dili" Etkili İletişim Eğitimi
  • Dönüştürücü Güç; "Sağaltıcı Liderlik Eğitimi"
  • Olmayanı Oldurmak; "Sentetik Kişilik Eğitimi"

  •  

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ