Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

MİTELİK İşe Alım Uygulamaları

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

MİTELİK İşe Alım Uygulamaları

MİTELİK'de işe alma süreci kurum çalışanlarını ve yöneticilerini geliştirme açısından bütünleşmeyi destekleyen bir araç olarak da kullanılmaktadır. MİTELİK, söz konusu bütünleşmeci anlayış, verimliliğin artması, çok sayıda işe alımın hızlıca yapılabilmesi, iş başvurusu yapanların hızlı geri bildirimler alabilmesi açısından önem taşımaktadır. MİTELİK'de geleneksel İK (İnsan Kaynakları) yaklaşımlarından farklı olarak yalnızca CV’de ve mülakatta dikkate alınan teknik beceriler incelenmemektedir. Adayın tutkusu, dayanıklılığı, uygulamacılığı, girişimciliği, yenilikçiliği ve akıl yürütme becerileri de istihdamın ana etkenleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra çoklu değerlendiriciler fiilen adayın reel ve potansiyel özelliklerini uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirerek isabet oranını yükseltmektedir. Çalışanlar istihdam edilirken birey olarak ele alınmanın ötesinde, çalışacağı takımın bağlamı içinde de değerlendirilmektedir. Bu suretle istihdam işlemi yalnızca bir bireyin işe alınması olarak değil, aynı zamanda kurumun ekosistemine uygun bir ekip üyesinin katılımı olarak da düşünülmektedir. Herbir Pozisyonun Biricikleştirilmesi; MİTELİK, kurumların ilan ettiği genel geçer pozisyon ifadeleri (orta kademe yönetici, satış temsilcisi, finans müdürü) yerine, her bir pozisyonun kurumun mizacına ve ihtiyacına göre biricikleştirilmesini öngörmektedir. Bu amaçla pozisyonlar yetkinlik temelli (competencybased) beceri setleriyle mizaç tiplerini içeren bir matris üzerinde kavramsal olarak biricikleştirilmektedir.

Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde geliştirdiği MİZAÇ TEMELLİ LİYAKAT MODELİ (MİTELİK) ile kurumlara insan kaynakları alanında özgün ve bilimsel çözümler sunar. Alanında uzman ekibiyle Mizmer; hesap verebilirlik, girişimcilik, sürdürülebilirlik, nitelikli olma, sektör için örnek teşkil etme ölçütlerine bağlı kalarak, verim sağlayıcı, gerçek mutluluk üretmeye odaklanan, çalışma yaşamı kadar bireylerin aile ve çocuk eko sistemini destekleyen, psikolojik-sosyal gelişimi ilkesel olarak bütüncül anlayışla ele alan iş modeliyle kurumlara özel çözümler sunar.

- MİZMER

Biricikleştirilen Pozisyonun Başvuru Yapan Adaylarla Eşleştirilmesi

MİTELİK'de adaylarda doğal bir potansiyel olarak bulunan mizaç özelliklerinin, o işi yapmak için gereken özelliklerle iyi eşleşip eşleşmediğine bakılmaktadır. Bu süreç, bireysel olarak kişinin kendi mizaç tipinde bulunan özellikleri ne kadar sergileyip/sergilemediğinin değerlendirmesiyle devam etmektedir. Bunun yanı sıra, o işi yapmak için gerekli olan özellikleri -her ne kadar kendi mizaç tipinde doğal olarak var olmasa da- sentetik olarak kazanıp kazanmadığı "sentetik kişilik bazlı" mülakatlarla değerlendirilir. Böylece bu kişinin kendi mizaç tipi itibariyle zaten sahip olduğu potansiyel özellikleri ne kadar sergilediği, kendi mizacında bulunmayan özellikleri ne kadar kazanıp kazanmadığı üzerinden “iş ve mizaç tipi” eşleşmesinden bir tık daha öteye geçilerek “iş ve o kişi” eşleşmesi arasındaki uyum değerlendirilmektedir. Pozisyonun biricikleştirilmesi işlemi, mizaç testi dışında hangi kişiye hangi ölçeklerin kullanılması gerektiği konusunda yol haritası sunmaktadır. Bir başka ifadeyle; ihtiyaç duyulduğunda mizaç testinin dışında kişiye ve duruma özel çok sayıda özel geliştirilmiş ölçek uygulaması yapılabilmektedir. Böylece iş ve kişi ilişkisi çift yönlü olarak tanımlanabilmektedir. Sadece işe uygun kişi değil, kişiye uygun iş çözümlemesi oldukça pratik biçimde ortaya konulabilmektedir.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ