Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi (DRS) Nedir?

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi (DRS) Nedir?

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi, Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak okul öncesinden lise sona kadar tüm kademelerdeki öğrencilerin mizaç tiplerinin belirlenmesi ve kişilik gelişimlerinin takip edilmesini sağlayan ve aynı zamanda öğrenciye özgü öneriler sunan dijital bir rehberlik sistemidir. Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi, her bir öğrencinin yöneticisi, rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve velisine ayrı ayrı hazırlanmış detaylı mizaç analiz raporları sunar. Bunun yanı sıra rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlere; öğrencilerin mizaç tipine özgü en uygun kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik yaklaşımı önerileri verir. Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi, öğrencinin mizaç tipinde bulunan ancak henüz kaliteli bir biçimde ortaya çıkmayan potansiyel özelliklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilecek “kişiye özgü öneriler” sunar.

Eğitim alanında Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Eğitim Kurumlarına, Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde hazırlanan Mizaç Temelli Eğitim Uygulamalarıyla; eğitim kalitesin artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru tespit edebilecek bir bakış açısı sunmaktadır. Bununla birlikte eğitim kurumlarında çalışan her bir personelin pozisyonuna uygun yerleştirilmesi ve performans kalitesi için pratik bilgiler sunmasıyla kurumların üst düzey eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürmesine destek sağlamaktadır.

-MİZMER

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik (DRS)

Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi, öğrencinin mizaç tipinde bulunan olumsuzluğa açık riskli özelliklerin açığa çıkmasını önleyici öneriler sunar. Aynı zamanda öğrencinin kendi mizaç tipinde bulunmayan-kendiliğinden sergileyemediği, ancak sonradan öğrenebileceği özellikleri tespit eder ve bu özelliklerin nasıl kazandırılabileceğiyle ilgili bir yaklaşım önerisinde bulunur. Özetle Mizaç Temelli Dijital Rehberlik Sistemi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç tipleri temelinde ele alan ve bu sayede “öğrencilerin mizaç tipine özgü rehberlik uygulamalarını” pratik, uygulanabilir, doğru ve tutarlı bir yaklaşımla dijital ortama taşıyan bir rehberlik sistemidir.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ