Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Mizaç Temelli Uyumlu Sınıf Modeli (MİTUSMOD)

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Mizaç Temelli Uyumlu Sınıf Modeli (MİTUSMOD)

MİTUSMOD, bilimselliği kanıta dayalı verilerle ispatlanmış Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM)’ne göre; öğrencilerin mizaç tiplerini temel alarak uyumlu sınıflar oluşturmayı ve sınıf içinde en uygun oturma düzeni alternatiflerini sunmayı amaçlayan dijital bir sistemdir. MİTUSMOD’da mizaç tiplerinin toplumdaki doğal dağılımına uygun olacak şekilde uyumlu sınıflar oluşturulur. Bu sayede sınıflarda bazı mizaç tiplerinin bir araya toplanması sonucunda uyumsuz/dengesiz bir dağılım oluşması önlenir. Aynı zamanda öğrencilerin kendi mizaç tipinde bulunan özellikleri en verimli biçimde sergileyebilmeleri adına “mizaç tipi bakımından dengeli dağılmış sınıflarda” bulunmaları sağlanır. Sınıf içinde ise; mizaç tipleri göz önünde bulundurularak her bir öğrenci için en uygun sıra arkadaşı tespit edilir. Ayrıca öğretmenlere öğrencilerin mizaç tipi hakkında işlevsel rapor sunulur. Bunun yanı sıra sistem içinde yan yana ya da ara arkaya oturan öğrenciler arasında akademik, sosyal ve birbirini geliştirme yönlerinden nasıl bir etkileşim olabileceği mizaç tipi bazında analiz edilir ve anlık olarak öğretmene açıklayıcı notlar sunulur.

Eğitim alanında Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Eğitim Kurumlarına, Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde hazırlanan Mizaç Temelli Eğitim Uygulamalarıyla; eğitim kalitesin artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru tespit edebilecek bir bakış açısı sunmaktadır. Bununla birlikte eğitim kurumlarında çalışan her bir personelin pozisyonuna uygun yerleştirilmesi ve performans kalitesi için pratik bilgiler sunmasıyla kurumların üst düzey eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürmesine destek sağlamaktadır.

-MİZMER

Mizaç Temelli Uyumlu Sınıf Modeli (MİTUSMOD)’un Yararları Nelerdir?

  • MİTUSMOD, mizaç tipleri bakımından toplumdaki doğal dağılımla paralel olarak oluşturulan uyumlu sınıflar sayesinde; öğrencilerin günlük yaşamlarında okul dışındaki yaşamda da karşılaşabilecekleri farklı mizaç özelliklerine sahip öğrencilerle birlikte olmalarını sağlar. Böylelikle küçük yaşlardan itibaren kendilerinden farklı mizaç tipinde olan kişileri de tanıma ve kabul edebilme becerileri gelişir. Uyumsuzluk yaşayabilen mizaç tiplerinin ise farklı sınıflarda ya da aynı sınıfta fakat birbirlerine uzak olabilecekleri şekilde yerleştirilmeleri sağlanır böylece uyumsuzluk ya da zıtlığın eğitim-öğrenim yaşamlarını negatif etkilemesinin önüne geçilmesi mümkün olur.
  • MİTUSMOD’a göre düzenlenmiş sınıflarda öğrenciler; mizaç tipleri bakımından zengin bir ortamda, birbirinden farklı özelliklere sahip olan öğrencilerle bir arada bulunurlar ve kendi mizaç tiplerinde bulunmayan ancak sonradan öğrenebilecekleri özellikleri, daha kolay kazanabilirler. Öğretmenler ise; sınıf yönetimini kolaylaştıracak biçimde birbiriyle uyumlu olan öğrencilerden oluşan sınıflarda, istenmeyen davranışların en aza indirilmesi sayesinde etkili ders işleyebilirler.
  • Öğrencilerin akademik ve sosyal açılardan birbirleriyle uyum sağlama düzeylerinin değerlendirilmesi sayesinde, öğrenciler arası ilişkileri daha kolay, doğru ve tutarlı bir biçimde okuyabilir ve olası sorun-uyumsuzlukları önleyebillirler.
  • Yöneticiler ise; okullarındaki mizaç tipi dağılımını görebilir, öğrencilerin mizaç tipi popülasyonunun okul ve sınıf iklimini nasıl etkileyeceğini öngörebilirler.
  • Öğrencileri çok kısa süre içinde mizaç özelliklerine en uygun olacak şekilde sınıflara yerleştirebilir ve böylelikle “uyumlu sınıflar” oluşturabilir ve öğretmenlerin etkili ders işlemesine katkıda bulunabilirler.

  •  

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ