Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Okul Kültür Analizi

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Okul Kültür Analizi

Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne göre mizaç temelinde belirlenen bir insan kaynakları yönetimi ve idare stratejisi, istenen kültürel değerleri üretecek bir okul iklimi ve dolayısıyla okul kimliği oluşturmanın yanında var olan okul kimliğinin daha sağlıklı hale gelmesini sağlar. Bunun için öncelikle okul kurucuları ve üst yönetim kadrosuyla yapılan görüşmeler sonucunda okulun “ideal kimliği” belirlenir. Ardından var olan okul kültür ve ikliminin analizi sonucunda ideal kimliğe uygun olmayan/onu zayıflatan noktalar belirlenir. Daha sonra bu noktalarla ilgili olan kişilerin bireysel farklılıklarına uygun bir hizmet içi eğitim planı sayesinde sorun oluşturan konuların çözülmesi, okul kimliğinin ideal olana yaklaşarak daha sağlıklı hale gelmesi sağlanabilir.

 

Eğitim alanında Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Eğitim Kurumlarına, Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde hazırlanan Mizaç Temelli Eğitim Uygulamalarıyla; eğitim kalitesin artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru tespit edebilecek bir bakış açısı sunmaktadır. Bununla birlikte eğitim kurumlarında çalışan her bir personelin pozisyonuna uygun yerleştirilmesi ve performans kalitesi için pratik bilgiler sunmasıyla kurumların üst düzey eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürmesine destek sağlamaktadır.

-MİZMER

Dokuz Tip Mizaç Ölçeği

İlk aşamada okul kurucuları ve üst kademe yöneticilerine mizaç tipini değerlendirmek amacıyla Dokuz Tip Mizaç Ölçeği (DTMÖ) uygulanmaktadır. Ardından uzman ekibimiz bu kişilerle mizaç tipini onaylamak, kişilerin doğal ve sentetik kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi ve bu özellikler çerçevesinde okulun vizyon ve misyonunun analiz edilmesi amacıyla görüşmeler yapmaktadırlar. Bu görüşmeler sonucunda okulun ideal kimliği belirlenmektedir.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ