Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Okullarda İşe Alım Süreci

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Okullarda İşe Alım Süreci

Okul kültürünü üretecek ve olgun bir okul iklimi oluşturacak şekilde mizaç tiplerine göre yönetici seçimi, okul kültürü ve iklimine uygun, bu iklim içinde değer üreten öğretmen kadrosu seçimi, okul iklimine uygun, okul kültürünü yansıtan personel (teknisyenler, yardımcı hizmetler personeli) seçimi olarak gerçekleşir. MİZMER işe alım sürecinde yönetici kadrosundan öğretmen ve personele kadar herkesin mizaç tipi itibariyle okulun kültürünü benimseme, taşıma ve yaygınlaştırmaya uygun kişilerden seçilmesini önermektedir. Aynı zamanda mizaç tipi açısından toplum dağılımına uygun (okulda benzer mizaç tiplerindeki öğretmenlerin bir araya toplanması ve öğrencilerin bireysel farklılıklarla ilgili ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek tekdüze bir kadro kurulmasını önleyen) bir seçim yapılması, dengeli bir okul kimliği oluşturmak adına önemlidir.

Eğitim alanında Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Eğitim Kurumlarına, Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde hazırlanan Mizaç Temelli Eğitim Uygulamalarıyla; eğitim kalitesin artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru tespit edebilecek bir bakış açısı sunmaktadır. Bununla birlikte eğitim kurumlarında çalışan her bir personelin pozisyonuna uygun yerleştirilmesi ve performans kalitesi için pratik bilgiler sunmasıyla kurumların üst düzey eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürmesine destek sağlamaktadır.

- MİZMER

Mizaçlar Ve Okul Kimliği

Aynı zamanda mizaç tipi açısından toplum dağılımına uygun (okulda benzer mizaç tiplerindeki öğretmenlerin bir araya toplanması ve öğrencilerin bireysel farklılıklarla ilgili ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek tekdüze bir kadro kurulmasını önleyen) bir seçim yapılması, dengeli bir okul kimliği oluşturmak adına önemlidir.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ