Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık

Yönetici ve Öğretmenler İçin Psikolojik Destek Programları

Bireysel Danışmanlık | Hizmetlerimiz

Yönetici ve Öğretmenler İçin Psikolojik Destek Programları

Okul yöneticiliği ve öğretmenlik, doğası gereği kişisel özelliklerin (yaşama bakış açısı, eylem, duygu ve düşünce biçimi, okul personelinin psikolojik sağlık ve farkındalık düzeyi) diğer meslek gruplarına göre daha fazla işe yansıdığı ve işi etkilediği bir meslektir. Okul kimliği ve yönetici/öğretmen özelliklerinin iyi-besleyici bir biçimde eşleşmesi, bireylerin mutluluğunu, motivasyonunu, iş doyumunu etkilemekte ve başarısını artırmaktadır. Aynı zamanda bireylerin kişisel özelliklerinin uyumu, okulun kimliğine değerler bağlamında sağlıklı katkı koymalarını ve uzun süre görev yaparak okulun kimliğinin kökleşmesine yardımcı olmalarını sağlamaktadır.

Eğitim alanında Türkiye' de yeni bir vizyonu ortaya koyan Mizmer; Eğitim Kurumlarına, Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde hazırlanan Mizaç Temelli Eğitim Uygulamalarıyla; eğitim kalitesin artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru tespit edebilecek bir bakış açısı sunmaktadır. Bununla birlikte eğitim kurumlarında çalışan her bir personelin pozisyonuna uygun yerleştirilmesi ve performans kalitesi için pratik bilgiler sunmasıyla kurumların üst düzey eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürmesine destek sağlamaktadır.

-MİZMER

Psikolojik Destek Programları

Bununla birlikte eğitim yönetiminde okul kimliği ve yönetici/öğretmen özellikleri arasındaki uyumu bireysel farklılıklar bağlamında analiz edip değerlendirebilen bütüncül ve uzun soluklu-uygulanabilir stratejiler sunan bir yol haritası bulunmamaktadır. MİZMER bu noktada yönetici/öğretmen ve okul kimliğinin etkileşimini baz alarak kişisel psikolojik destek programları sunmaktadır.

SORULARINIZI CEVAPLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ